Werkzaamheden

Geenacker Grondwerken & Cultuurtechniek voert zowel kleinschalige als grote complexe opdrachten uit voor agrarische bedrijven, hoveniers, aannemers, bedrijven, gemeente en overheidsinstellingen en particulieren zoals:

Cultuurtechnisch werk

Cultuurtechnisch werk

De werkzaamheden die wij onder andere uitvoeren zijn het aanleggen en onderhouden van bestrating, sloten en vijvers, heiplaggen, egaliseren, het frezen en inzaaien van groenstroken.

Grondwerken

Grondwerken

Met geavanceerde machines voor onder andere uitgraven van funderingen en cunetten, ophogen en egaliseren kunnen wij diverse grondwerken voor kleine en grote projecten efficiënt uitvoeren.

Straatwerk

Straatwerk

Voor het bestraten van parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen, openbare wegen en tuinen bent u bij ons aan het juiste adres. Ook de voorbereidende werkzaamheden voeren wij graag voor u uit.

Aanleg & onderhoud sportvelden

Aanleg & onderhoud sportvelden

Sportvelden dienen te voldoen de eisen met betrekking tot sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid. Wij beschikken over de kennis, expertise en middelen om sportvelden volgens de aangestelde normen van NOC*NFS aan te leggen en te onderhouden.

Landschappelijke beplanting

Landschappelijke beplanting

Wij voeren graag uw landschappelijke beplanting uit en adviseren u daar vakkundig bij. Teven kunnen wij een onderhoudsplan maken om tot het gewenste eindbeeld en gewenste functievervulling van de landschappelijke beplanting te komen.

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

Wij verzorgen gladheidsbestrijding doormiddel van strooien en ruimen van sneeuw zodat u, uw personeel en uw gasten veilig het bedrijfspand kunnen bereiken. Wij verzorgen ook de gladheidsbestrijding van openbare wegen voor gemeenten.

Rioleringen

Rioleringen

Alle voorkomende werkzaamheden rondom het aanleggen van rioleringen en leidingen nemen we graag voor onze rekening!

Aanleg & onderhoud tuinen

Aanleg & onderhoud tuinen

Wij beschikken over de kennis en ervaring om uw tuin perfect aan te leggen. Vakmanschap, creativiteit, aandacht voor details zorgen voor een perfecte uitvoering.

Graszaaien

Graszaaien

Wij beschikken over de juiste machines voor het inzaaien en egaliseren van bermen en gazons.